LANDSKAP – funktionella och tilltalande lösningar för utomhusytor

Barrikade Stenbeläggning Struktur och Slät är attraktiva och slitstarka naturstensbeläggningar som kan installeras på alla typer av fasta underlag. Systemen kan användas på alla typer av offentliga byggnader och anläggningar, uteytor i kommersiella lokaler, bostäder och inom transport, järnväg, buss, färje osv. I områden med stor trafikbelastning har vi utvecklat Barrikade Steindekke Trafik. Alla system är fogfria och man kan välja mellan många olika stentyper och kombinationer av dessa för att få det uttryck man önskar.

OFFENTLIGA BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR
KONTOR OCH AFFÄRSFASTIGHETER
TRAFIK
BOSTÄDER
Idebok for landskap

Vilken typ av golvsystem är ni ute efter?

ikon-landskap

ikon-industri

ikon-design

ikon-innemiljo